payrolldetachering.com

Payroll detachering

Welkom op de website met uitleg en informatie over payroll en detachering in Nederland.

Heeft u misschien 1 of meerdere detacheringsbureaus en bent op zoek naar informatie over WAB-proofed payroll dienstverlening in relatie tot detachering? Of zoekt u een payrollbedrijf voor de backoffice van uw detacheringsbureau? Stopt u dan met verder zoeken! ‘Payroll Detachering’ is namelijk de website in Nederland, die u hierbij verder kan helpen. Allereerst geven wij u namelijk hieronder beknopte informatie en uitleg over payroll bij en voor detachering in Nederland.

Meer informatie over payroll en detachering

Heeft u na het lezen hiervan nog verdere vragen of wilt u meer informatie over payroll en detachering van ons ontvangen? Vraagt u dan een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte over payroll en detachering in Nederland bij ons aan! Graag informeren wij u dan verder over alle mogelijkheden en voordelen van payroll voor u, uw detacheringsbureau, intermediairs of kandidaten, CAO, branche en/of sector en de daarbij behorende payrolltarieven in Nederland.

Vraag een payrollofferte bij en voor detachering aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Waarom payroll bij detachering?

Door een payrollconstructie kan een detacheringsbureau in
1 keer van al haar arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s, arbodienst en administratieve handelingen (back office) verlost zijn. Doordat de daadwerkelijke kostprijs namelijk o.a. door ziekte (risico payrollbedrijf) niet wijzigt. Weet u vooraf wat een kandidaat u daadwerkelijke per uur kost. Daarnaast zijn er naast ons van ‘Payroll Detachering’ ook payrollbedrijven, die zelfs de facturering in huisstijl van hun klanten naar zijn/haar opdrachtgevers in hun payroll services meenemen.

Wij van ‘Payroll Detachering’ zijn de specialist in payroll voor en bij detachering in Nederland. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij zowel uw arbeidsintermediairs als kandidaten payrollen. Wij verzorgen de gehele backoffice van uw detacheringsbureau WAB-proofed. Waardoor u en uw intermediairs zich weer kunnen focussen op het matchen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. En uw kandidaten zorgeloos hun werk bij uw opdrachtgevers kunnen doen.

Wilt u meer over WAB-proofed payroll bij en voor detachering weten? Vraag dan nu snel een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte over payroll en detachering in Nederland bij ons aan.

Wij van ‘Payroll Detachering’ adviseren u dan graag verder over o.a. de WAB-proofed payroll mogelijkheden en voordelen voor uw detacheringsbureau, intermediairs en kandidaten.

Vraag een payrollofferte bij en voor detachering aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Verschil payroll en detachering

Een veel gehoorde payroll vraag is: “Wat is het verschil tussen payroll en detachering?”

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 is er juridisch een verschil tussen detachering en payroll ontstaan. Net zoals bij uitzenden vervult een detacheringsbureau namelijk een ‘allocatiefunctie’ (actief vraag en aanbod bij elkaar brengen) en een payrollbedrijf bij payroll niet.

In geval van detachering werft en selecteert een detacheringsbureau namelijk een kandidaat en detacheert (plaatst) deze vervolgens actief bij zelf gezochte bedrijven. Terwijl bij payroll u zelf de werving en selectie van een werknemer doet en u hem/haar vervolgens bij een payrollbedrijf juridisch onderbrengt/op de payroll plaatst.

Payrollwerknemers hebben daarnaast sinds de invoering van de WAB. Wettelijk recht op dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden, als de werknemers in eigen loondienst. Voor wat betreft ontslagregels waren deze al met de komst van de Wet werk en zekerheid in 2015 voor beide soort werknemers gelijk.

Wanneer payroll en geen detachering

Van payroll is per 1 januari 2020 nu wettelijk sprake, als er aan de volgende twee criteria wordt voldaan:

    1. De payrollwerkgever (lees payrollbedrijf) heeft niet zelf vraag en aanbod bij elkaar gebracht (allocatiefunctie).
    2. De werknemer (lees payrollwerknemer) mag alleen met toestemming van de opdrachtgever (lees inlener) elders worden geplaatst (exclusiviteit).

De definitie van payroll vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) luidt in Nederland nu als volgt:

“het op basis van een overeenkomst van opdracht, die niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, ter beschikking stellen van een arbeidskracht, om onder toezicht en leiding van de opdrachtgever, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst, arbeid te verrichten, waarbij degene die de arbeidskracht ter beschikking stelt alleen met toestemming van de opdrachtgever bevoegd is deze arbeidskracht aan een ander ter beschikking te stellen.”

Kenmerkend voor payroll is dus nu dat (1.) de payrollwerkgever (lees payrollbedrijf) geen ‘allocatiefunctie’ op de arbeidsmarkt vervult en (2.) dat de arbeidskracht (lees payrollwerknemer) exclusief aan de opdrachtgever (lees inlener) ter beschikking wordt gesteld. Alleen als er dus aan beide criteria wordt voldaan. Is er sinds 1 januari 2020 sprake van payroll en niet van detachering!

De overeenkomst (c.q. payrollcontract) tussen een payrollwerknemer en het payrollbedrijf en de payrollovereenkomst tussen het payrollbedrijf met een derde (opdrachtgever, c.q. ondernemer) bepaalt dus of er sprake is van payroll. Dit betekent dat er niet per bedrijf gekeken wordt of er sprake van payroll of van detachering is. Maar dat dit afhankelijk is van de individuele driehoeksrelatie.

Een detacheringsovereenkomst is en blijft dus eigenlijk maar een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding. Welke voor bepaalde of onbepaalde tijd kan worden aangegaan. Daarnaast betaalt u bij detachering naast de search fee ook nog een omslagfactor over ieder contractuur. Die in de regel velen malen hoger (>2,00) dan bij payroll ligt.

Laat ‘Payroll Detachering’ u ook verder helpen en vraag een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of WAB-proofed payrollofferte voor en bij detachering in Nederland bij ons aan!

Wat kost payroll bij en voor detachering?

Niets meer of minder dan dat u het zelf doet! Maar wat kost uw intermediair en/of kandidaat u eigenlijk precies per uur?

De kosten van payroll zijn namelijk uit een aantal onderdelen opgebouwd. Wanneer u zelf werknemers en/of kandidaten in Nederland in dienst heeft. Maakt uw detacheringsbureau deze kosten ook. U besteedt bijvoorbeeld uw salarisadministratie aan een administratiekantoor of accountant uit. En heeft daarnaast een arbodienstcontract en ziekteverzuimverzekering bij een verzekeraar afgesloten. U betaalt deze diensten allemaal apart en krijgt er door iedere nieuwe dienst en/of product weer extra administratief werk bij.

Verschillen eigen kostprijs en personeelskosten

De grootste verschillen met uw eigen personeelskosten en kostprijs zijn echter dat afdrachten door u op verschillende momenten dienen te worden betaald. En u niet vooraf uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s m.b.t. ziekte en ontslag heeft afgebakend.

De kans bestaat dan dat u het overzicht kwijtraakt. En niet meer precies weet wat intermediair en/of kandidaat in Nederland u exact per uur kost.

Vaste all-in payrolltarieven

Omdat wij van ‘Payroll Detachering’ met vaste all-in payrolltarieven per daadwerkelijk gewerkt uur werken en bij payroll alles aan 1 partij uitbesteedt. Heeft u op voorhand uw personeelskosten en kostprijs continu 24/7 inzichtelijk. En heeft u hierdoor met payroll duidelijkheid en bent u in veel gevallen ook nog eens goedkoper uit. U bespaart namelijk op uw eigen personeelskosten.

De volgende personeelskosten zijn o.a. bij ons payrolltarief inbegrepen. Brutoloon en werknemerspremies, werkgeverspremies, pensioen, premies en loonbelastingen afdrachten, reservering vakantie uren/dagen, reservering vakantiegeld, ziekterisico, personeels- en salarisadministratie en contractbeheer.

Payrolltarieven bij en voor detachering

Wij van ‘Payroll Detachering’ berekenen onze payrolltarieven altijd op basis van het bruto ‘exclusief’ uurloon, exclusief reserveringen vakantiegeld en dagen (idem CAO of WML) van een intermediair en/of kandidaat. Dit bruto ‘exclusief uurloon’ vermenigvuldigt u met onze zogenaamde payrollfactor (omrekenfactor). Dit is bij detachering ook gebruikelijk.

De hoogte van onze omrekenfactor wordt mede door de functie, het soort arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden en ziekterisico van uw intermediair of kandidaat bepaald.

U weet hierdoor van te voren wat uw intermediair en/of kandidaat u per daadwerkelijk gewerkt uur kost. Dit komt omdat u bij payroll alleen voor de daadwerkelijk gewerkte uren van uw intermediairs en/of kandidaten betaald.

Bij ziekte of vakantie van een intermediair en/of kandidaat heeft u uw intermediair niet tot uw beschikking en/of kunt u de uren van uw kandidaat niet factureren. Maar heeft u gelukkig bij payroll ook geen personeels- en/of detacheringskosten.

Niets is namelijk zo gevaarlijk voor een detacheerder om met tegenvallende personeelskosten of verrassingen te worden geconfronteerd.

Over Payroll Detachering

Wij van ‘Payroll Detachering’ kunnen elke detacheerder en/of werkgever in de detacheringsbranche in Nederland een passende WAB-proofed payrolloplossing (b.v. ‘Dienstverleningsvariant’) tegen een scherp payrolltarief aanbieden.

Vraag daarom nu direct bij ons een geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte op maat aan. U ontvangt deze offerte boordevol informatie over payroll voor u, uw detacheringsbureau, intermediairs en kandidaten bij detachering in Nederland binnen 24 uur!

Vraag een payrollofferte bij en voor detachering aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrollbedrijven in de detacheringsbranche

Veel van de volgende payrollbedrijven bieden naast ons van ‘Payroll Detachering’ ook hun payrolldiensten in o.a. de detacheringsbranche aan.

Zij verzorgen net als ons ook vaak de gehele backoffice van detacheringsbureaus (in eigen huisstijl) in Nederland. Sommige zijn daarom net als ons in payroll bij en voor detachering in Nederland gespecialiseerd.

Payrollbedrijven

Abflexkracht payroll, Adecco Payroll, BC Group Payroll, Com.pas Payrolling, Connexie Payroll, Devocare Payroll, Driessen Payroll, FlexExpert Payroll B.V., Fortium Payroll B.V., Get Payrolling BV, GJ Pay-Roll BV, Holland Payroll B.V., Koers Oost Payroll B.V., Kolibrie Payroll, Lean Payroll Service B.V., Level One Payroll, Manpower Payroll Solutions, Nedflex Payrolling, Next Payroll B.V., One Payroll, Pay to Payroll, Pay for People Payroll B.V., Pay for People Payroll, Payroll Nederland, Payper, Payroll Professionals B.V., Payroll Select, Persoonality Payrolling, Please Payroll B.V., Pro Payroll, P-services Payroll, Randstad Payroll Solutions, Renew Payroll B.V., Repay HRM B.V., Select Payrolling, Servorg Payroll BV, Smart Payroll Services BV, Tempo-Team Payroll Services, Tentoo Payroll B.V., WePayPeople Payroll, Wijco Payrolling.

Voordelen van payroll bij detachering

Naast de bovengenoemde redenen (gemak en tijdswinst) zijn ook de volgende payroll voordelen voor veel detacheerders in Nederland doorslaggevend om van payroll gebruik te maken.

Personeelskosten vooraf inzichtelijk met payroll

U weet vooraf wat uw personele kosten (payrollkosten) met payroll bij een payrollbedrijf zullen zijn. Zodat u in uw personeelskostenberekeningen, budgettering, calculaties of offertes hiermee rekening kunt houden. U betaalt namelijk een vast payrolltarief per gewerkt uur van uw intermediair of kandidaat en ontvangt hiervan periodiek één factuur van het payrollbedrijf. Zo heeft u als voordeel op ieder moment en plaats 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale personeels- en/of detacheringskosten met payroll. De onverwachte uitgaven voor bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn namelijk voor rekening van het payrollbedrijf met payroll.

Geen kosten bij ziekte met payroll

Bij payroll loopt u geen arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's voor wat betreft ziekte en ontslag meer. Dit betekent dat u als voordeel dus ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen bij payroll niet meer heeft.

Lagere personeels- en detacheringskosten met payroll

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kunnen wij van 'Payroll Detachering' uw personeels- en salarisadministratie (backoffice) van uw detacheringsbureau met payroll voor scherpe payrolltarieven doen. In veel gevallen betekent dit dat u zelfs met payroll goedkoper uit bent. Dan wanneer u uw intermediairs en/of kandidaten in Nederland zelf zou verlonen. U bespaart namelijk bij een payrollbedrijf als voordeel aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, Arbo kosten en niet te vergeten kosten bij ziekte.

Minder administratie met payroll bij detachering

Facturen en/of aangiften van instanties zoals het UWV, Belastingdienst, diverse pensioenen aanverwante verzekeringen, arbodienst, verzuimverzekering en accountants (m.b.t. salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u niet meer bij payroll. Dit betekent dat u dus met gebruik van payroll bij detachering in Nederland. Uw arbodienst en ziekengeldverzekering kunt opzeggen. U heeft daarnaast ook niets meer met de stijgende werkgeverslasten in Nederland te maken. U maakt immers gebruik van payroll!

U blijft de baas en/of opdrachtverstrekker bij payroll

In de praktijk blijft u voor uw werknemers nog steeds 'de baas' binnen uw detacheringsbureau en voor uw kandidaten de opdrachtverstrekker bij payroll. Het payrollbedrijf fungeert slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie. U blijft dus met payroll voor uw intermediairs en/of kandidaten nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw detacheringsbureau en op uw werkvloer verantwoordelijk. Echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren, Voor uw intermediairs en/of kandidaten verandert er feitelijk dus niet veel met payroll. Behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener op het gebied van personeel en organisatie kunnen terugvallen.

Geen werkgeversrisico's met payroll bij detachering

Uw huidige en/of nieuw geworven werknemers en/of kandidaten werken dus exclusief voor of via u en het payrollbedrijf regelt vervolgens alles. Dit betekent dat het payrollbedrijf als voordeel voor u hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw intermediairs en/of kandidaten is. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u of uw intermediairs en/of kandidaten ook te maken hebben. Door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis antwoord te krijgen op uw vraag. Bij uw accountant betaalt u vaak voor iedere minuut advies! Daarnaast wordt door ons o.a. het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw intermediairs en/of kandidaten bij payroll geregeld. U ziet aan uw intermediairs en/of kandidaten in Nederland wordt door ons van 'Payroll Detachering' bij payroll ook gedacht. Na dit gelezen te hebben. Wilt u misschien nog meer over wat payroll voor u, uw detacheringsbureau, intermediairs en/of kandidaten in Nederland kan betekenen weten? Vraagt u daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte op maat bij ons aan!